Opis

Z uwagi na zapewnienie możliwie najwyższej jakości usługi, jej czas realizacji nie powinien zająć nam dłużej niż:
10 15 20 25 50 75 100 150 200 250 300
Realizacja
STANDARD
20 dni 30 dni 40 dni 50 dni 100 dni 150 dni 200 dni 300 dni 400 dni 500 dni 600 dni
Realizacja
EKSPRES
5 dni 7 dni 10 dni 12 dni 25 dni 30 dni 50 dni 75 dni 100 dni 125 dni 150 dni