Opis

Z uwagi na zapewnienie możliwie najwyższej jakości usługi, jej czas realizacji nie powinien zająć nam dłużej niż:
10 15 20 25 50 75 100
Realizacja
STANDARD
20 dni 30 dni 40 dni 50 dni 100 dni 150 dni 200 dni
Realizacja
EKSPRES
5 dni 7 dni 10 dni 12 dni 25 dni 30 dni 50 dni